مهم‌ترین انفاق، انفاق فرهنگی است

کسانی که در گوشه و کنار این شهر به امام زمان(عج) خدمت می‌کنند فراوان هستند که نشان از عشق و ارادت مردم نسبت به سلاله پاک عصمت و طهارت دارد. اهمیت کار فرهنگی در جامعه اسلامی افزود: در رسیدگی به امور روزمره، رسیدگی به فکر اولی است، چنان‌چه که رسول خدا(ص) فرمود بد حال‌تر از […]